Föredöme

Vet inte om man ska harva i det där med kyrkans reseräkningar, jag tror att mediedrevet kommer verka självsanerande, bra så, kanske var det det som behövdes. Men ändå. Kan inte låta bli.

Kyrkans tidning slår upp att Stockholms stift ändrar resepolicyn. Här.

‘Nytt är bland annat ett tillägg om att vara ett föredöme. (…)’

Det står tyvärr inte hur detta ska uppnås och citaten ger ingen tydlig vägledning. Om man nu vill vara ett föredöme, vad gör man? KT citerar följande meningar:

‘Alla förmåner i form av bonuspoäng och liknande från lojalitetsprogram för färdmedel, boende och andra köp kopplade till tjänsteresan ska tillfalla stiftsorganisationen och inte den enskilde resenären.

‘Om en privat medresenär, till exempel en anhörig, följer med på en tjänsteresa ska denna själv betala alla kostnader i samband med resan. Förmånsbeskattning ska ske enligt gällande regler.’

Ovan kan låta strikt men faktum är att det som KT citerar är rätt långt från att vara ett föredöme, det handlar om att anpassa sig till Svensk skattelagstiftning. Man får inte bränna de Eurobonuspoäng som man intjänat i tjänst privat, men det är ju knappast ett val man har som arbetsgivare att ta ställning till, ger man som arbetsgivare de anställda rätt att nyttja sina bonuspoäng ska det förmånsbeskattas. Att förmånsbeskattning nu ska ske enligt gällande lagstiftning är väl bra, men det kan väl knappast ses som föredömligt?

Ja, stör mig på det där med att Svenska kyrkan så tvångsmässigt måste ta till tillägg som att den vill vara ett föredöme, det blir så fel när man uppenbarligen inte levt upp till det. En sådan där i grunden struntsak som hur kyrkan hanterat Eurobonuspoängen speglar, tror jag, mest okunskap, man visste inte, tänkte inte på, men signalen det skickar blir av en privilegiekultur som ser sig stående över regelverk. Det har varit lite mycket av det det senaste året, inom näringslivet, fackföreningsrörelsen, nu senast SF och så kyrkan.

Det är bra att man nu ändrar sin policy så att den följer lagstiftningen. Det räcker rätt långt.

4 comments

  1. Församlingarna är självstyrande gemenskaper, men det blir alltmer av detta koncerntänkande, en central ledning som skickar ut direktiv i organisationen och det visar på brist på tillit vilket är förödande för organisationen/kyrkan.

    1. Det är nästan som en sjuka – det där med att allt ska dokumenteras och att det ska finnas en policy. Jag kan dock störa mig på det där uttrycket att vilja vara ett föredöme – ett föredöme blir man genom sina handlingar, inte genom att uttrycka en vilja…

  2. Som jag uppfattade framställningen handlade drevet om att markera gentemot politiker i kyrkan som inte begriper vad kyrkans inre kompass handlar om. Brunne återkom flera gånger till tanke om rätt motivering och syfte. Det är där det brister på allvar. Hon klantade själv till det med brakmiddag i fastan (var det i Blå hallen?) för dem som medverkat i fasteinsamling. Krisen ligger i att framför allt Stockholms stift har uppenbart svårt att få fram kyrkligt kompetenta företrädare. Det gäller snart i betydligt flera stift. Östtysklandspräglingen ger resultat. Ur den synvinkeln kan jag fråga om inte detta drev rannsakade långsiktigt. Du borde kanske ställa dig till förfogande Carolina?!

    1. Ja du, jag vet inte. Jag tror den där middagen i Statshuset var för de förtroendevalda, och att abret var att den hölls under fastan. I sådant kan jag tycka att man har rätt att ha middag för att visa sin tacksamhet – men hur man sedan hanterade det var under all kritik. Sedan tror jag inte på det där med att uttala att man vill vara ett föredöme, det är något som man blir, ofta utan att planera för det, genom att göra det föredömliga. Kyrkopolitiker? Det vore sannerligen en ny bana för mig. Vet inte hur det ser ut här i min församling – jag har mest hållit mig till anspråkslösare sysslor. Men, man vet aldrig…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s